Back to top

Zpracování a ochrana osobních údajů

Jak zpracováváme a chráníme osobní údaje našich uživatelů

Zpracování a ochrana osobních údajů uživatelů patří dlouhodobě k našim prioritám. Touto cestou vám chceme poskytnout informace ohledně způsobů a účelů zpracování vašich osobních údajů, a to nejen v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Aukro jako online tržiště (marketplace) zpracovává osobní údaje primárně za účelem poskytování služby transakčního tržiště, nebo chcete-li zprostředkovávání obchodních transakcí mezi uživateli, tedy prodávajícími a kupujícími. Abychom mohli tuto službu zajistit v podobě, v jaké jsou naši zákazníci zvyklí, zpracováváme zejména identifikační, adresní, kontaktní a popisné údaje uživatelů. Podrobné informace o tom, jaké druhy subjektů s údaji nakládají, podmínkách ukončení zpracování údajů a právech, které ve spojitosti s tímto zpracováním mohou uživatelé uplatňovat naleznete v sekcích 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4 přílohy Obchodních podmínek Pravidla ochrany osobních údajů.

 

Marketingové zpracování osobních údajů

Personalizace nabídek

V případě, že se pohybujete na webu Aukro.cz, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem personalizace. To znamená, že obsah, který se vám zobrazuje, přizpůsobujeme vašim zájmům a preferencím.

Za tímto účelem zpracovává Aukro pouze umělý číselný identifikátor uživatele nebo zařízení bez konkrétních osobních údajů. Tento údaj je předáván poskytovateli personalizačních služeb a sice společnosti Gravity Research and Development Zrt., který smluvně garantuje jejich diskrétní a zabezpečené zpracování. Tento poskytovatel není z takto získaných údajů samostatně schopen uživatele identifikovat. Pokud si coby nepřihlášený uživatel nepřejete, aby byla vaše data zpracovávána tímto způsobem, musíte zakázat příslušné cookies ve svém prohlížeči. Přihlášený uživatel může svůj souhlas nebo nesouhlas s tímto zpracováním vyjádřit v Moje Aukro -> Můj účet -> Souhlasy.

Personalizace reklamy

Při návštěvě portálu Aukro.cz dále zpracováváme osobní údaje za účelem přizpůsobení reklamních bannerů zájmům a preferencím uživatele, a to i mimo portál Aukro.cz. Za tímto účelem zpracovává Aukro pouze umělý číselný identifikátor na úrovni zařízení bez konkrétních osobních údajů. Tento údaj předáváme poskytovatelům remarketingových služeb, a sice společnostem RTB House, Google LLC, Facebook, které smluvně garantují jejich diskrétní a zabezpečené zpracování. Z takto poskytnutých údajů nejsou tito poskytovatelé samostatně schopni uživatele identifikovat.

Na personalizaci reklamy spolupracuje Aukro také se společností Seznam, která však své služby poskytuje způsobem, při kterém nedochází k předávání žádných osobních údajů.

Pokud nechcete být příjemcem remarketingových služeb ze strany poskytovatele

Ve spolupráci s některými smluvními partnery umožňujeme, aby tito partneři prováděli přizpůsobování zobrazované reklamy zájmům a preferencím uživatele rovněž na jiných stránkách, než na stránkách portálu Aukro.cz. Tato personalizace probíhá na bázi cookies, přijatých na stránkách portálu Aukro.cz, přičemž vydavatelé těchto cookies se nachází v postavení samostatných správců osobních údajů. Přijetím dané cookie uživatel souhlasí s předáním osobních údajů těm původcům, kteří jsou v postavení samostatných správců osobních údajů, přičemž tento souhlas lze neudělit nebo odvolat zakázáním cookies v používaném internetovém prohlížeči, případně jejich individuálním odstraněním z prohlížeče v rámci jeho nastavení.

Podrobné informace způsobu zpracování osobních údajů za účelem personalizace nabídek a reklamy naleznete v sekci 2.5 přílohy Obchodních podmínek Pravidla ochrany osobních údajů.

 

Marketingová korespondence

V Aukru dále zpracováváme osobní údaje uživatelů, kterým posíláme obchodní sdělení. Znáte je jako newslettery a najdete v nich hlavně novinky od Aukro prodejců nebo představení nových služeb a funkcí.

Za tímto účelem zpracováváme kontaktní údaje, identifikační údaje a popisné údaje uživatelů tak, abychom vám poslali to, co vás opravdu zajímá.

Výše zmíněné údaje předáváme poskytovatelům telekomunikačních nebo mailingových služeb SMSbrána a MailKit, kteří smluvně garantují jejich diskrétní a zabezpečené zpracování. Podrobné informace způsobu zpracování osobních údajů za účelem zasílání marketingových sdělení naleznete v sekci 2.6 přílohy Obchodních podmínek Pravidla ochrany osobních údajů.

 

Analytické a statistické zpracování osobních údajů

Abychom Aukro neustále zlepšovali, sledujeme a vyhodnocujeme pohyb našich zákazníků na webu Aukro.cz. I za tímto účelem zpracováváme osobní data - ať už za účelem statistického zpracování nebo kvalitativní analýzy uživatelského chování.

 

Statistické zpracování osobních údajů

Věnujeme se i vyhodnocování provozu portálu Aukro.cz a za tímto účelem zpracováváme číselný identifikační údaj na úrovni zařízení / session. Tento údaj předáváme poskytovateli analytických služeb společnosti Google LLC, která smluvně garantuje jejich diskrétní a zabezpečené zpracování. Z poskytnutých údajů není tento poskytovatel samostatně schopen uživatele identifikovat. V případě, že si nepřejete, aby byla vaše data zpracovávána tímto způsobem, musíte zakázat příslušná cookies ve svém prohlížeči.

 

Kvalitativní analytické zpracování osobních údajů

Snažíme se neustále zlepšovat použitelnost portálu Aukro.cz, a proto využíváme analytické kvalitativní analýzy uživatelského chování. Za tím účelem zpracováváme číselný identifikační údaj na úrovni zařízení / session. Tento údaj předáváme poskytovateli analytických služeb společnosti HotJar, která smluvně garantuje jejich diskrétní a zabezpečené zpracování. Z poskytnutých údajů není poskytovatel samostatně schopen uživatele identifikovat. Pokud si nepřejete, aby byla vaše data zpracovávána tímto způsobem, odhlaste se ze zpracování přímo na stránkách poskytovatele služby.

Podrobné informace způsobu zpracování osobních údajů za účelem statistického vyhodnocování a kvalitativních analýz naleznete v sekci 2.5 přílohy Obchodních podmínek Pravidla ochrany osobních údajů.

 

Zabezpečení zpracování osobních údajů

IT infrastruktura

Aukro implementovalo několik bezpečnostních technologií, jako je zabezpečení sítí, šifrování dat a kontrola přístupu. Díky těmto opatřením zajišťujeme bezpečnost prostředí, které klade důraz na důvěrnost, integritu a dostupnost informací pro naše uživatele. U všech našich současných i nových projektů věnujeme velkou pozornost zabezpečení dat.

Zázemí pro naši technologickou infrastrukturu nám poskytuje společnost Master Internet, která má více jak 20 let zkušeností a vyniká po stránce dostupnosti a zabezpečení.

 

Organizační

Lidský faktor je při ochraně osobních údajů stejně důležitý jako faktor zabezpečení těchto dat skrze nejmodernější technologie. V oblastech, kde dochází ke zpracování osobních údajů, uplatňuje Aukro restriktivní politiku přidělování přístupových práv. Naši zaměstnanci jsou školeni v oblasti ochrany osobních údajů a v Pracovním řádu nechybí poučení o povinnostech a pravidlech ochrany osobních údajů našich uživatelů.

 

Jak se na nás obrátit

Ohledně dotazů či požadavků v souvislosti s ochranou osobních údajů jsou vám k dispozici pracovníci zákaznické péče. Obrátit se na ně můžete pomocí kontaktního formuláře nebo prostřednictvím telefonní linky.