Back to top

Nastavení přesného času

Servery Aukra jsou seřízeny podle protokolu NTP. K nastavení přesného času na Vašem počítači můžete využít právě tento protokol.

Protokol NTP (Network Time Protocol) slouží k synchronizaci času vnitřních hodin v počítači. Pro přesný čas na Vašem počítači musíte mít nainstalovaného NTP klienta (ten je automaticky obsažen v operačních systémech Windows 2000, XP a vyšších) a Váš počítač musí být připojen k Internetu.

Zjednodušeně se jedná o to, že NTP server předává NTP klientům informaci o přesném času. Tím se vlastně dostane přesný čas do Vašeho počítače.

Seznam vybraných veřejných NTP serverů v ČR:

Návod na nastavení přesného času pro uživatele operačního systému Windows 10:

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na hodiny v dolní liště.
  2. Zvolte Upravit datum a čas.
  3. V Souvisejícím nastavení dole klikněte na Další možnosti pro datum, čas a místní nastavení.
  4. V kategorii Datum a čas vyberte Nastavit čas a datum. V záložce Datum a čas klikněte na tlačítko Změnit časové pásmo a z rolovacího menu si zvolte vámi požadované pásmo. Potvrdíte OK.
  5. V záložce Čas v Internetu klikněte na Změnit nastavení.
  6. Klikněte na Použít a potom na OK.