Back to top

Na čem aktuálně pracujeme

V tomto článku vás budeme informovat o plánovaných nebo připravovaných novinkách. Momentálně se mimo jiné soustřeďujeme na tyto oblasti:

  • ODPOČET ČASU: V detailu nabídek se odpočet času do jejich konce řídí časem zařízení, na kterém je detail prohlížen. Nově se odpočet bude odvíjet od času serverového, tedy toho, kterým se reálně doba trvání nabídky řídí.
  • VYHLEDÁVÁNÍ: Vyhledávač bude opět lepší. Plánujeme pro vás zavést možnost využívaní logických operátorů, jakými jsou uvozovky, hvězdička a mínus. Díky nim bude možné vyhledat nabídky se striktně zadaným textem, respektive nabídky s výrazem obsahujícím zadaný kořenový výraz nebo vyloučit z výsledku hledání zadaný výraz.