Back to top

Úvod. Jaká pravidla jsou na Aukru závazná?

Aukro poskytuje svým Uživatelům mnoho svobody a flexibility při prodeji předmětů, jejich vystavování i uzavírání obchodů. Existují však jasně dané hranice označené v pravidlech, díky kterým může být obchodování na Aukru ještě bezpečnější a férovější.

Omezení se týkají zejména:

Základní pravidla obchodování:

 • maximální příhoz v nabídce je závazný
  • = kupující je povinen obchod dokončit (s výjimkou uvedenou zde)
  • = prodejce je povinen zboží prodat výherci aukce (s výjimkou uvedenou zde )
    
 • je možné prodat/koupit pouze to, co je předmětem nabídky
  = pokud chcete dokoupit další zboží, které nemá prodejce aktuálně na Aukru vystavené, požádejte ho, aby Vám nabídku vystavil. Nekupujte zboží mimo Aukro!

V případě porušení zásad můžeme přistoupit k následujícím sankcím:

 • Oficiální varování
 • Přesunutí předmětu do jiné kategorie
 • Smazání nabídky
 • Zablokování účtu

Dokumentem, který podrobně upravuje zásady na Aukru jsou Obchodní podmínky.