Back to top

Zvláštní ustanovení k prodeji uměleckých děl

Ve smyslu platné právní úpravy § 24 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, má obchodník spolu s prodávajícím povinnost platit ochrannému svazu autorskému (GESTOR) tzv. odměnu za opětný prodej originálu uměleckého díla, jehož kupní cena činí 1 500 EURO a více. O povinnosti platit odměnu kolektivnímu správci autorského práva při opětném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého se zmiňují Obchodní podmínky v bodu 3.1.5. Zvláštní druhy nabídek.

Výše odměny za opětný prodej uměleckých děl, která bude poukázána kolektivnímu správci je uvedena v Provozních podmínkách a sazebníku poplatků Aukru.