Back to top

Zvířata, či výrobky ze zvířat

Aukro respektuje Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která je pro Českou republiku závazná od 1.5.2004. V souladu s uvedenou úmluvou a nařízením Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 ve znění podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 398/2009 Sb, dále se zákonem č. 100/2004 Sb. o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání) je na Aukru zakázáno prodávat zvířata, zařazena do přílohy A stupně ohrožení CITES I, s výjimkou situace, kdy Prodejce vlastní a předloží výjimku ze zákazu obchodní činnosti, udělenou krajským úřadem ve správním řízení. Zákaz nabídky prodeje se vztahuje také na výrobky vyprodukované například z kůže zvířat, jakými jsou módní doplňky či obuv.

S legálně získanými exempláři, zařazenými do přílohy B (legální dovoz do EU, odchov) se v EU smí obchodovat volně, jejich prodej na Aukru omezen není.

Prodávající je povinen zajistit bezpečnou a humánní přepravu zvířete. V souladu s vyhláškou č. 21/2013 Sb., o stanovení podmínek při chovu psů a koček, je minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů. Minimální věk pro odběr koťat od kočky je 84 dnů. (č. 21/2013 Sb., o stanovení podmínek při chovu psů a koček)

Dále je zakázáno prodávat zvířata chráněné v Česku zákonem o ochraně přírody a krajiny podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.