Back to top

Zbraně a munice Nové

Obecná pravidla pro prodej střelných zbraní jsou definována v Zákoně o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. a Zákoně č. 13/2021 Sb.

Na Aukru je zakázáno nabízet k prodeji zbraně jejichž vlastnictví je podmíněno držením zbrojního průkazu a jejich hlavní části*. Dále není možné prodávat následující:

 • střelivo a munice (výjimka níže)
 • kopané či jinak nalezené zbraně a munici**

* Hlavní části zbraně jsou: hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, rám, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr zbraně, horní a dolní část děleného pouzdra závěru, závorník, nosič závorníku a tlumič hluku výstřelu.

** Kopané či jinak nalezené zbraně jsou dle ustanovení § 1051 nového občanského zákoníku (89/2012 Sb.) majetkem státu a každý nálezce má povinnost nahlásit jejich nález orgánu Policie ČR nebo orgánu místní samosprávy. Navíc pokud nálezce jejich nález nenahlásí, vystavuje se riziku postihu z trestného činu nedovoleného ozbrojování podle ustanovení § 279 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Na Aukru je povoleno nabízet k prodeji:

 • homologované zbraně „Airsoft“, jejich části, příslušenství a střelivo (více informací o podmínkách prodeje)
 • zbraně „Paintball“, jejich části, příslušenství a střelivo
 • zbraně a střelivo spadající do kategorie D, dle zákona o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. resp. 13/2021
 • zbraně a střelivo spadající do kategorie C-I (podrobnější vysvětlení, formulář pro Ohlášení nabytí zbraně nebo převodu zbraně kategorie C-I (pokud budete formulář sami tisknout, musí být vytištěn ve formátu A4 a oboustranně) a informační leták s dalším vysvětlením. Nabytí zbraně kategorie C-I jste povinen do 10 pracovních dnů (tj. obvykle do dvou týdnů) ohlásit policii, konkrétně odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Vyplněný formulář lze na odboru policie podat osobně, nebo ho poslat poštou, nebo ho poslat v elektronické formě datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem.
 • V případě pochybností o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie rozhoduje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
 • u historických střelných zbraní, tj. střelné zbraně, které byly vyrobeny do 31. 12. 1890 je nutné uvádět datum výroby těchto zbraní v nabídkách, v případě pochybností má Aukro právo danou nabídku odstranit, případně vyzvat prodejce k doložení data výroby
 • úředně znehodnocené zbraně viz podmínky níže
 • příslušenství ke střelným zbraním
 • neaktivní střelivo a munice, prázdné nábojnice

Při vystavování úředně znehodnocených zbraní, musí tyto nabídky obsahovat následující podmínky:

1. nabídka musí obsahovat fotografii potvrzení o znehodnocení ve smyslu příslušného Nařízení vlády, vztahující se ke znehodnocení dané zbraně, vydaného podle právního předpisu účinného v době znehodnocení (u zbraní znehodnocených po 1.8.2017 podle nařízení vlády č. 219/2017 Sb., u zbraní znehodnocených do 30.7.2017 zejména podle vyhlášky č. 371/2002 Sb.),

a zároveň

2. nabídka musí obsahovat fotografii příslušných částí zbraně, na nichž je umístěna kontrolní znehodnocovací značka v podobě stanovené právním předpisem účinným v době znehodnocení (viz výše) a na nichž jsou uvedeny údaje potřebné k ověření údajů v potvrzení o znehodnocení (zejména vzor / model zbraně a výrobní číslo zbraně)

Chybí-li některá z výše uvedených náležitostí, vzbuzuje-li nabídka podezření ohledně originality poskytovaných informací nebo nejsou-li zobrazené údaje dostatečně čitelné, Aukro danou nabídku odstraní neprodleně poté, co se o ní dozví.

V případě pochybností o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie rozhoduje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.

Při vystavení nabídek zbraní a neaktivního střeliva je nutné v textu uvést informaci, že nabídky se může účastnit pouze kupující starší 18 let.