Back to top

Zboží s logem Aukra

Je zakázáno prodávat předměty s logem Aukra, případně jeho částmi. Uživatel musí mít s Aukrem uzavřenou smlouvu povolující prodej takového zboží.