Back to top

Zaměstnanecké benefity

Na Aukru je zakázáno obchodovat se zaměstnaneckými benefity. Těmito benefity jsou například příspěvky na stravování, dovolenou, kulturu, sport, vitamínové prostředky apod.
Poskytování benefitů (poukázky jsou považovány za benefity) ve prospěch zaměstnance je obecně vázáno na zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Pokud zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům benefity, pak v souladu s tímto zákonem a za dodržení podmínek, které tento zákon jasně stanovuje, lze příjem některých benefitů osvobodit na straně zaměstnance od daně z příjmu. Ve většině případů také platí, že pokud jsou některé benefity osvobozeny od daní z příjmů, pak také nepodléhají ani odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Jednou ze základních podmínek osvobození od zdanění na straně zaměstnance je tzv. nepeněžní plnění, tj. zaměstnavatel neposkytne finanční příspěvek zaměstnanci, ale skutečnou službu nebo poukázku na čerpání této konkrétní služby (neboť poukázky jsou ministerstvem financí považovány za nepeněžní plnění).

Aby poukázky splňovaly nepeněžní plnění, je třeba zajistit, že poukázky nebudou moci zaměstnanci směnit za peněžní prostředky. Z tohoto důvodu také nelze na poukázky vracet peněžní hotovost a je nutno čerpat služby za plnou hodnotu obdržené poukázky.