Back to top

Výbušniny, pyrotechnika a pyrotechnické materiály

Na Aukru je zakázáno prodávat výbušniny, pyrotechniku (včetně ohňostrojů), pyrotechnické materiály a vojenský materiál obecně (více).

Zejména se jedná o granáty (vč. kouřových granátů), kouřové zásobníky, rakety, miny, bomby, torpéda, dýmovnice, kanónové střely a další.

Rovněž prodej prekurzorů výbušnin je na Aukru zakázán, a to v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1148 s účinností k 1. 2. 2021. Konkrétně jde pak zejména o látky: Peroxid vodíku (12 % hmotnostních), Nitromethan, Kyselina dusičná, Chlorečnan draselný, Chloristan draselný, Chlorečnan sodný, Chloristan sodný, Hexamin, Kyselina sírová, Aceton, Dusičnan draselný, Dusičnan sodný, Dusičnan vápenatý, Dusičnan vápenatoamonný, Dusičnan amonný, Hořčík práškový, Hexahydrát dusičnanu hořečnatého, Hliník práškový. Další podrobnosti o prekurzorech výbušnin jsou dostupné i na stránkách Českého báňského úřadu.