Back to top

Úvod. Jaké předměty nesmím na Aukru zveřejnit?

Existuje skupina předmětů, se kterými je na Aukru zakázáno obchodovat jakýmkoliv způsobem; nelze je tedy přidávat ani jako bonus k jiným předmětům.

Předměty uveřejněné na Aukru nesmějí:

  • porušovat jakýmkoliv způsobem práva třetí osoby, včetně práv týkajících se obchodní
    značky, firemního loga a znaků původu,
  • být získány krádeží nebo být na trhu považovány za nelegální,
  • vyzývat k propagaci nenávisti, rasismu, xenofobie a konfliktů mezi národy,
  • být použity k pomluvě jedné nebo více osob.

Seznam a vysvětlení jednotlivých položek zakázaného zboží:

Předmět, který porušuje některé z daných pravidel, může být odstraněn, a pokud jde o závažné nebo opakované porušení, může dojít k zablokování účtu.

Pokud máte nějaké pochybnosti nebo dotazy týkající se předmětu k uveřejnění na Aukru nebo pokud nevíte, jaké podmínky musíte splnit, abyste mohl předmět prodat, kontaktujte nás pomocí našeho formuláře.