Back to top

Šperky z drahých kovů

 • Obecné informace pro nabídku šperků z drahých kovů:

  Je zakázáno prodávat zboží (především šperky) ze zlata, stříbra a platiny, které není označeno platnou puncovní značkou, pakliže to puncovní zákon (zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů ve znění pozdějších předpisů) vyžaduje. Platnými puncovními značkami jsou puncovní značky ČR, dalších států EU s kompatibilním puncovnictvím a značky Vídeňské puncovní konvence (viz www.puncovniurad.cz).

  Více o platných puncovních značkách v ČR naleznete zde a zde.

Puncovní značky:

U nabídky šperků z drahých kovů umístěné v kategorii Zlato, Stříbro musí být v popisu nabídky uvedeno:

 • hmotnost výrobku
 • ryzost

 ryzosti prodaných výrobků z drahých kovů.V případě neuvedení některého z těchto údajů může být vaše nabídka zrušena

V záložce Informace od prodejce, je možnost zadat bližší informace, a to v části Prodávám i šperky z drahých kovů.  Po zaškrtnutí, se zobrazí informace o puncovních značkách (včetně obrázku) s možností přidat vlastní text.

Registrační povinnost vyplývající z Puncovního zákona:

Dle puncovního zákona je pak – kromě výše uvedeného – prodejce povinen Puncovnímu
úřadu písemně oznámit (dále jen „registrace“) veškeré údaje dle § 35 puncovního zákona, zejména jméno a příjmení, druh činnosti s drahými kovy a svoji provozovnu. Zákon považuje za provozovnu také elektronickou adresu, na které se prodej uskutečňuje. V případě prodeje na Aukru není provozovna definována pouhou adresou www.aukro.cz, pro registraci je třeba uvést také uživatelské jméno a e-mail, pod kterými je prodejce u Aukra registrován.

Výše uvedenou registraci je povinen provést ten prodejce, který prodává nebo
zprostředkovává prodej zboží z drahých kovů na základě živnostenského oprávnění nebo jiného
obdobného titulu
(např. prodej vlastní tvorby); registrace se naopak netýká prodejce, u něhož se jedná o nahodilý, nepodnikatelský prodej jednotlivých předmětů z osobního vlastnictví (např. rodinná památka, dědictví, sbírka atd.).

Sankce vyplývající z nesplnění registrační povinnosti u Puncovního úřadu:

Prodejce, který nesplní povinnosti dle ust. § 35 puncovního zákona (registrace), naplňuje
skutkovou podstatu ust. § 43 odst. 1 a) puncovního zákona. Obchodováním s úředně neoznačeným zbožím (nepuncovaným) prodejce porušuje ust. § 38 a naplňuje skutkovou podstatu ust. § 43 odst. 2 a) puncovního zákona.

 • Šperky klamavě označované jako tibetské stříbro nebo alpaka – nové stříbro

  Je zakázáno užívat označení jako zlato, stříbro, platina (včetně výrazů odvozených nebo překladů do cizího jazyka) u šperků, které nejsou vyrobeny z drahých kovů a mají tedy nižší ryzost než stanovuje §3 odst.2 zákona č.539/1992 Sb. (Puncovní zákon). Ve smyslu tohoto zákona se jedná o klamavé označení (viz. § 40 odst. 1). Tyto nabídky také není možné umístit v kategorii Stříbro.

  Výrobek můžete označit např. jako šperk ze slitiny kovů, tibetský šperk, prsten z alpaka kovu a podobně, a můžete je umístit v kategorii Šperky - Ostatní.