Back to top

Software s OEM licencí

V případě prodeje OEM licencí software musí být dodrženy následující podmínky:
 
Prohlášení, že transakce probíhá v souladu s podmínkami OEM licence, musí být součástí popisu.
 
Popis musí také obsahovat informaci, že software je prodáván s:
 
a) počítačem nebo jeho částí (v souladu s OEM licencí), se kterým byl původně koupen,
 
b) počítačem nebo jeho částí (v souladu s OEM licencí) na základě smlouvy s výrobcem software,
 
c) serverem, na němž běží Microsoft OEM Server.
 
Výjimkou je prodej použitých licencí za předpokladu, že prodávající prodávaný software odinstaloval ze svého počítače a přestal jej užívat. Tento prodej není v rozporu s podmínkami prodeje použitého software, stanovenými Rozhodnutím Evropského soudního dvora roku 2012, stanovícím pravidla výkladu ust.čl. 4 odst. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES o právní ochraně počítačových programů, protože dle tohoto rozhodnutí se právo na převod a prodej počítačových programů vyčerpá při prvním prodeji licence.
 
Aukro je oprávněno odstranit ty nabídky použitých licencí, které zjevně nesplňují podmínky uvedeného rozhodnutí.
Aukro neodpovídá za nároky výrobců software vůči uživatelům z titulu porušení licenčních podmínek daného software.