Back to top

Software s licencí GPL

Je povoleno prodávat software s licencí General Public License, tj. GPL, ale
musí být splněny další podmínky a následující informace musí být součástí popisu:

 • informace o majiteli práv daného software:
  •  jméno software,
  • informace o účelu software,
  • jméno autora nebo výrobce.
 • Prodejce musí také v popisu prohlásit, že k software je dále přiloženo:
  • General Public License, GPL ;(GNU/GPL),
  • kód software.

Všechny výše zmíněné podmínky musí být splněny. Všechny části popisu musí být umístěny blízko sebe a odpovídajícím způsobem (adekvátní velikost a barva).