Back to top

Služební odznaky, průkazy, nápisy a vyšívaná služební čísla Policie ČR

Na Aukru je zakázáno nabízet:

1. služební odznaky, služební průkazy (i neúplné) a uniformy, kterými by bylo možno prokázat příslušnost k:

  • Policii ČR ve smyslu vyhlášky č. 460/2008 Sb. (plné znění včetně obrazových příloh)
  • obecní (městské policii) ve smyslu vyhlášky MV ČR č. 418/2008
  • ozbrojeným silám a bezpečnostním sborům ČR

2. odznaky lesní stráže, stráže přírody apod. (v těchto případech vzniká povinnost je po skončení výkonu služby odevzdat orgánu, který je vydal).

3. vyšívané nápisy "POLICIE" a vyšívaná služební čísla sloužící k identifikaci jednotlivého policisty.

Na Aukru je povoleno nabízet:

  • nášivky obecní policie ke sběratelským účelům
  • neplatné (historické) odznaky
  • propagační předměty