Back to top

Prodej předmětů se symbolikou 3. říše

Aukro, jako zprostředkovatel prodeje považuje období 3. říše za součást historie, nicméně odmítá potlačování práv a svobod člověka v jakékoli podobě, včetně všech historických, stávajících i budoucích hnutí a organizací, které k takovému potlačování směřují nebo se ho dopouštěly či dopouštějí.

Veřejné vystavování předmětů opatřených nacistickými symboly a jejich nabízení za účelem prodeje lze považovat za tzv. skrytou propagaci extremistického hnutí, a to zejména prokáže-li se, že prodávající měl povědomí o některém extremistickém hnutí, které projevovalo zájem o jím vystavované zboží, případně že by prodávající členovi takového hnutí své zboží prodal.

Aukro si vyhrazuje právo odstranit každou aukci, u níž má důvodné podezření, že jednání prodávajícího naplňuje skutkovou podstatu trestného činu, zejména podle § 403 nebo § 404 Trestního zákona, případně aukce Prodejce, který nabízí pouze repliky těchto předmětů ve větším množství. Aukro dále nepovoluje prodej novodobých předmětů, které nejsou kopií historického artefaktu a které nesou symboly, znaky, hesla a potisky odkazující na 3. říši, její představitele nebo představitele různých extrémistických hnutí.

§ 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka

(1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

  • spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,
  • spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
  • spáchá-li takový čin jako voják, nebo
  • spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(3) Příprava je trestná.

§ 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka.
Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Podmínky pro vystavení militárií z období 3. říše

Při vystavování takové aukce je nutné v popisu přesně a pravdivě uvést, zda se jedná o předmět originální či o repliku. Napodobeniny předmětů se symbolikou 3. říše je na Aukru povoleno nabízet pouze za předpokladu, že jsou tyto vyrobeny dle historické předlohy.

V popisu aukce dále musí být uvedeno následující prohlášení:

„Nabídka mých předmětů je určena výhradně jen pro sběratelské účely. Tímto prohlašuji, že nejsem členem žádného hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo takového, které hlásá národnostní, rasovou či třídní zášť vůči jiné skupině osob, ani taková hnutí nepodporuji.”