Back to top

Přeprava čerstvých potravin

Prodávající je povinen zajistit hygienickou přepravu potravin podléhajících rychlé zkáze tak, aby byla zajištěna zdravotní nezávadnost zboží. Například při prodeji čerstvého, mraženého či jinak zpracovaného masa doporučujeme osobní převzetí, popřípadě dovoz zboží Prodejcem ke Kupujícímu.