Back to top

Předměty, jejichž technický stav není znám

Pokud prodáváte předmět, u něhož nejste schopen zaručit bezchybný technický stav, jste povinen takový předmět označit jako "poškozený" a umístit jej do odpovídající kategorie. Tam, kde je taková kategorie k dispozici, je nutné předmět umístit do kategorie "Poškozené". Nabídka zařazená v nesprávné kategorii může být administrátory přesunuta anebo zcela odstraněna.