Back to top

Předměty erotického charakteru

Předměty erotického charakteru a ostatní předměty určené výhradně pro dospělé osoby musí být umístěny v kategorii "Erotika".

Aukce, jejichž předmětem jsou domény odkazující na stránky s erotickým obsahem, je Prodejce povinen umístit do kategorie "Erotika".

Aukce, která porušuje výše uvedená pravidla, může být odstraněna. Pokud se porušování těchto pravidel opakuje, může být účet Prodejce odstaven.