Back to top

Pornografie

V případě nabízení předmětů s pornografickou tématikou je Prodávající povinen zajistit, aby popis aukce byl zbaven všech pornografických znaků (zejména odpovídajícím způsobem upravit fotografii prodávaného zboží). Na Aukru je přísně zakázano nabízet pornografická díla písemná, nosiče zvuku nebo obrazu, zobrazení nebo jiné předměty ohrožující mravnost, která zobrazují dítě, v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí, nebo která zobrazují pohlavní styk se zvířetem.