Back to top

Odblokované herní konzole

Na Aukru je zakázán prodej herních konzolí, u kterých byla odstraněna výrobcem daná ochrana proti spouštění neoriginálních her. Odblokováním herní konzole dochází k porušení § 43 zákona č. 121/200 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých dalších zákonů (autorský zákon).

Jedná se zejména o herní konzole opatřené neoriginálním čipem a neoriginálním firmware.

Spolu s herními konzolemi je zakázáno prodávat software, umožňující spouštění neoriginálních her (např. Swap Magic, Boot CD či DVD, Free McBoot apod.).

Zakázán je také prodej samostatných neoriginálních čipů pro herní konzole a pomůcek pro přehrání firmware (např. Pandora tool baterie). Předmětem prodeje nemohou být ani služby nabízející odblokování herních konzolí.