Back to top

Neoriginální předměty (padělky)

Na Aukru je zakázáno prodávat neoriginální zboží (padělky) viz Obchodní podmínky bod 3.2.2.

Neoriginální předměty se týkají zejména značek zboží matoucích kupujících o svém původu, kvalitě, složení, způsobu výroby, použití, možnosti opravy nebo jiných důležitých rysech zboží nebo služeb a současně skrývajících riziko při jejich použití.

Porušením práva duševního vlastnictví obecně se rozumí jednání, kdy jsou dovezeny, vyvezeny nebo uvedeny do oběhu výrobky nebo služby neoprávněně označované ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo známkou snadno s ní zaměnitelnou, či klamavě označené výrobky nebo služby, vyvoláno nebezpečí záměny nebo parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele.

Výše uvedeným jednáním může docházet k porušování platných zákonných předpisů, kdy následně může být takové jednání trestně postižitelné.

Další důležité informace týkající se nabídky prodeje neoriginálního zboží na Aukru:

Dále je třeba dbát při vystavování nabídek na článek 2.2.3 přílohy Obchodních podmínek Pravidla vystavování zboží na Aukru - Povinnost prodejce vyplnit zvláštní kolonku „Značka“.

Informace týkající se koupě neoriginálního zboží na Aukru: