Back to top

Medaile a žetony podobné euromincím

Nařízení Rady (ES) č. 46/2009 zakazuje výrobu a prodej medailí a žetonů a jejich dovoz a rozšiřování za účelem prodeje a nebo pro jiné obchodní účely,

  • pokud se na nich objevují výrazy „euro“, „eurocent“ nebo symbol eura;
  • pokud se jejich velikost nachází uvnitř referenčního pásma stanoveného v Nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 – příloha 2 nebo
  • pokud se na nich objevuje vzor, který je podobný:
  • některému vzoru či části vzoru, který se objevuje na euromincích, zejména výrazům „euro“ nebo „eurocent“, dvanácti hvězdám Evropské unie, vyobrazení zeměpisného zastoupení a číslicím, tak jak jsou zobrazeny na euromincích,
  • symbolům, které představují svrchovanost členských států, tak jak jsou zobrazeny na euromincích, zejména podobiznám hlav státu, státním znakům, značkám mincoven a rytců, názvu členského státu,
  • tvaru nebo vzoru hrany euromincí nebo symbolu eura

Z tohoto důvodu není prodej těchto předmětů povolen ani na Aukru. Zakázáno je zejména nabízet takové mince a žetony, které jsou jakkoli zaměnitelné se skutečnými EURO mincemi, ať už nesou či nenesou přímo označení EURO, PROBE, ZKOUŠKA, TRIAL, S MOTIVEM EURO, PROTOTYP, ZKUŠEBNÍ RAŽBA a podobně. Nabídkou těchto předmětů může být kupující uveden v omyl. Oficiální ražbu mince je možné zhlédnout na stránkách Evropské Centrální banky, kde je úplně vpravo na stránce ve svislém pruhu výčet zemí, které již mají povolení oficiální ražby mincí. Po rozkliknutí názvu dané země je možné zjistit vzhled národní i společné strany euromincí, a to od hodnoty 1 eurocentu až do 2 €.