Back to top

Léčivé přípravky, potravinové doplňky

Na Aukru je zakázáno nabízet léky (léčivé přípravky), které:

  • jsou vydávány na lékařský předpis dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech (např. antikoncepce)
  • nejsou registrované pro prodej v České republice. Více informací o registraci najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv
  • jsou volně prodejné (bez lékařského předpisu), pokud je nenabízí schválená lékárna za splnění zákonem stanovených podmínek.

Na Aukru je povoleno nabízet:

  • potravinové doplňky (např. vitamíny), a to při splnění následujících podmínek:
  1. vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků ve znění pozdějších předpisů
  2. nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin ve znění pozdějších předpisů
  3. zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.