Back to top

Hudba, filmy, software

Na Aukru je povolen prodej hudby, filmů a software, pokud tím nedochází k porušení autorských práv nebo duševního vlastnictví tvůrců.

Popis zboží musí obsahovat prohlášení, že jde o originální výrobek/výrobek s licencí.

V případě hudebních souborů (např. mp3, wma, wav, midi) je nutné osvědčení o tom, že Prodejce má autorská práva k jejich prodeji.

Na Aukru je zakázáno prodávat předplatná na služby jako je Netflix, Spotify, HBO GO a podobné.

Software - Prodej druhotných licencí

Prodej druhotných licencí software je možný, pokud jsou splněny následující povinnosti:

•         První nabyvatel zakoupil licence se souhlasem nositele autorských práv.

•         První nabyvatel zakoupil licence ve státu Evropské Unie (EU), resp. Evropského hospodářského prostoru (EHS).

•         První nabyvatel prohlásí, že licence jsou odinstalovány, nejsou používány a znemožní jejich použití v budoucnu.

•         Licence byly jak původním, tak novým nabyvatelem úplně zakoupeny, nikoliv pronajímány.

•         Na licencích neváznou žádná práva třetích stran.

Prodejce takového software je povinen dodat zákazníkovi veškeré informace a dokumenty prokazující výše uvedené parametry a historii takového software. Na vyžádání pak také Aukru. Za průkaznou dokumentaci se nepovažuje samostatné prohlášení prodejce o legálnosti a převoditelnosti, případně jiné potvrzení třetích stran (notářská nebo advokátní prohlášení, potvrzení apod.).

Věnujte zvýšenou pozornost dokumentům prokazujících první uvedení licenci na trh EU/EHS se souhlasem výrobce, obzvláště u distributorů původem mimo EU/EHS.

Dále není povolen prodej:

•         Samostatných produktových klíčů bez současného převodu licence (která je prokazována dodáním podkladové dokumentace)

•         Produktových klíčů pocházejících z MSDN/HUP a případně jiných obdobných programů