Back to top

Archeologické nálezy

Na Aukru je zakázáno prodávat archeologické nálezy, jimiž se rozumí věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí.

V případě archeologického nálezu je nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, povinna učinit oznámení o archeologickém nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo poté, co se o archeologickém nálezu dověděla. Movité archeologické nálezy jsou vlastnictvím kraje, nejsou-li vlastnictvím státu nebo příslušné obce. Nelze je tak volně nabízet k prodeji třetím osobám.