Back to top

Můj účet byl zablokován. Jaké z funkcí Aukra mohu používat?

Pokud byl váš účet zablokovaný, nemůžete používat většinu funkcí Aukra, zejména pak funkce nakupování (přihazování v nabídkách) a prodeje zboží. Zároveň ale také udělování komentářů, možnost kontaktovat uživatele prostřednictvím Aukra.

V okamžiku zablokování účtu jsou automaticky zrušeny všechny vystavené nabídky uživatele a zároveň anulovány veškeré příhozy v aukcích jiných uživatelů.

Pokud je účet zablokovaný, máte přístup pouze k funkcím, které vám umožní dokončit transakce započaté před zablokováním účtu, kontaktovat obchodní partnery a uhradit své závazky vůči Aukru. Konkrétně máte přístupné tyto funkce:

  • můžete kontrolovat obchody uzavřené před blokací v Prodáno či Zakoupeno
  • můžete vybírat platby přijaté přes PayU, případně je vracet kupujícím v záložce Vyúčtování > PayU: Seznam plateb od kupujících
  • můžete požádat o vrácení provize za nedokončené obchody v záložce Žádost o vrácení provize
  • můžete kontrolovat naúčtované poplatky a uhradit dlužnou částku v záložce Vyúčtování: Aktuální zůstatek a platba
  • můžete kontaktovat Aukro tým

Důležité: Pokud máte zablokovaný uživatelský účet, nemůžete si založit nový účet. Vždy je třeba nejdříve vyřešit problém, kvůli kterému k blokaci došlo.