Back to top

Započítání dalších poplatků

Cena zboží uvedená na Aukru je vždy konečná.

  • Není povoleno navyšovat konečnou cenu pro kupujícího o další poplatky s výjimkou nákladů na dopravu. Povoleno je pouze přiměřené zaokrouhlení těchto nákladů za účelem zjednodušení pravidel pro kupující. Je zakázáno účtování neúměrně vysokých cen za poštovné/dopravu.
  • Je zakázáno ke konečné ceně připočítávat poplatky zaplacené Aukru.
  • Rovněž není možné navýšit vydraženou cenu o DPH v případě, že kupující bude požadovat vystavení faktury. Všechny ceny uvedené v aukcích musí být včetně DPH, a pokud prodejce provozuje ekonomickou činnost, je povinen vystavit fakturu bez dalších poplatků.
  • V případě, že prodejce uvede cenu za dopravu 0,- Kč, zavazuje se zaslat zboží na své náklady. Není povoleno požadovat v tomto případě dodatečně jinou částku za dopravu.

Nabídka, která porušuje výše uvedená pravidla, může být odstraněna. Pokud se porušování těchto pravidel opakuje, může být účet Prodejce odstaven.