Back to top

Vyzývání k jednání porušujícímu dobré mravy

Na Aukru není v popisu nabídky povoleno propagovat předmět k užívání, které je v rozporu s platnými právními předpisy nebo je v rozporu s dobrými mravy. Týká se to mimo jiné populárních "štěnic" nebo speciálních "zmizíků".
V krajních případech mohou být tyto předměty použity k falšování dokumentů, což je vážným porušením platných právních předpisů.

Nabídka, která porušuje výše uvedená pravidla, může být odstraněna. Pokud se porušování těchto pravidel opakuje, může být účet Prodejce odstaven.