Back to top

Výhrada v rozporu s pravidly v popisu aukce

Pokud je v popisu nabídky uvedena výhrada, která odporuje Pravidlům nabízení zboží na Aukru nebo bodu 3.1.2 Obchodních podmínek, můžeme takovou nabídku odstranit.

Aukro neověřuje všechno vystavené zboží. Domníváte-li se, že je některá nabídka v rozporu s našimi pravidly, můžete nás na ni upozornit pomocí kontaktního formuláře, který najdete na hlavní straně Aukra, ve spodní části.

Popis nabídky nesmí obsahovat zejména:

  • Výhradu nedokončení obchodu z důvodu prodeje zboží jinde.
  • Výhradu nedokončení obchodu z důvodu nízké ceny.
  • Výhradu kdykoliv nabídku zrušit.
  • Výhradu, která zbavuje prodejce nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci během přepravy.

Důležité: Prodejce může svou nabídku ukončit předčasně (to je před plánovaným termínem automatického ukončení), není ale oprávněn při takovém kroku zrušit maximální příhozy kupujících.
Pokud chcete v aukci upozornit na možnost předčasného ukončení, doporučujeme v popisu zdůraznit, že maximální příhozy kupujících nebudou zrušeny a obchod bude realizován s vítězem (uživatelem, který učinil nejvyšší maximální příhoz).