Back to top

Výběr ze seznamu předmětů

Obecně na Aukru možnost nabízet výběr ze seznamu předmětů není povolena. Zboží v každé nabídce musí být jednoznačně popsané, např. pánské tričko velikosti XL.

V nabídkách, kde je nabízen jeden předmět daných vlastností (barva, rozměr atd.) musí být tento předmět jednoznačně popsán. Prodejce nemůže nabízet jiné vlastnosti zboží v závislosti na požadavcích kupujícího. Výjimku tvoří pouze tzv. předměty na zakázku (např. adresní štítky, u kterých kupující po vítězství v aukci zadá údaje, jež mají být na štítcích umístěny).

Existují však výjimky, které jsou popsány níže.

Je povolen prodej více barev či grafických vzorů v jedné aukci. Prodejce musí být schopen zajistit po dobu trvání aukce jakoukoliv z těchto nabízených barev nebo vzorů.

Pozor! Prodejce rovněž nemůže nabízet kupujícím kontakt za účelem uzavření obchodní transakce mimo Aukro.

Nabídka, která porušuje výše uvedená pravidla, může být odstraněna. Pokud se porušování těchto pravidel opakuje, může být účet Prodejce odstaven.