Back to top

Slevy a předměty zdarma

Kupujícím můžete nabídnout předmět zdarma nebo slevu, ale musíte splnit následující podmínky:

  • pokud závisí obdržení předmětu zdarma nebo slevy na dosažené ceně, musí být výše této ceny řádně specifikována a uvedena v popisu nabídky
  • v nabídkách s větším množstvím předmětů musí všichni kupující obdržet identický předmět zdarma/stejnou slevu bez ohledu na pořadí nebo čas a datum přihození (udělení slevy/předmětu zdarma může záviset pouze na počtu zakoupených předmětů)
  • jako prodejce jste povinen zveřejnit podrobné a jasné informace o podmínkách udělení slevy nebo předmětu zdarma. Samotný předmět zdarma, který nabízíte, musí být v popisu nabídky podrobně popsán
  • předměty nabízené zdarma nemohou být součástí seznamu zakázaných předmětů, a pokud jsou povolené pouze při splnění daných podmínek, musí popis obsahovat odpovídající informace

Nabídka, která porušuje výše uvedená pravidla, může být odstraněna. Pokud se porušování těchto pravidel opakuje, může být účet Prodejce odstaven.