Back to top

Prodej mimo Aukro a vyhýbání se poplatkům

Není povoleno jakkoliv vyzývat k prodeji "mimo Aukro" a to včetně:

  • uvedení informací o možnosti prodeje tohoto nebo jiného předmětu "mimo Aukro"
  • prezentace nabídky zboží, které není vystaveno v nabídce
  • uvedení výhrady ukončení aukce z důvodu současného prodeje vystaveného zboží mimo Aukro
  • uvedení výhrady ukončení aukce z důvodu příliš nízké ceny

Nabídka, která porušuje výše uvedená pravidla, může být odstraněna. Pokud se porušování těchto pravidel opakuje, může být účet Prodejce odstaven.