Back to top

Omezení pro HTML/Javascript

Elementy HTML, JavaScriptu, Javy a dalších programovacích jazyků nemohou být použity pro:

  • automatické přesměrování na jinou stránku (platí i pro stránky v rámci služby Aukro) při otevření stránky s popisem předmětu,
  • automatické otevření nových oken prohlížeče (tzv. pop-up),
  • automatické otevření dialogových oken (mimo jiné pomocí metody alert, cofirm, prompt) při otevření stránky s popisem předmětu nebo při pokusu o její opuštění,
  • načítání a vkládání stránek (mimo jiné pomocí IFRAME, OBJECT) s popisy jiných aukcí, výpisy aukcí (včetně stránek "Informace od prodejce") nebo jiných vnějších nabídek souvisejících s vystaveným předmětem,
  • přemístění, blokování, ukrývání nebo kopírování stálých elementů stránky s popisem předmětu (včetně např. oken sloužících pro vkládání nabídky v aukcích),
  • jakékoliv ovlivňování procesu vkládání nabídek,
  • načítání nebo generování souborů "cookie".

Nabídka, která porušuje výše uvedená pravidla, může být odstraněna. Pokud se porušování těchto pravidel opakuje, může být účet Prodejce odstaven.