Back to top

Nevhodná slova, obsah

V popisech i titulcích nabídek není povoleno užívat vulgárních výrazů, slov obecně považovaných za urážlivá, obscénní materiály, pornografii nebo obsah, který může vyvolávat nenávist, rasismus, xenofobii nebo potlačování menšin, případně jakýkoliv další text, který může mít negativní vliv na Aukro.

Nabídka, která porušuje výše uvedená pravidla, může být odstraněna. Pokud se porušování těchto pravidel opakuje, může být účet Prodejce odstaven.