Back to top

Co není na Aukru povoleno

Na Aukru je nutné obchodovat v souladu s platnými právními předpisy a Obchodními podmínkami Aukra.

Cena zboží uvedená na Aukru je vždy konečná. Není povoleno ke konečné ceně připočítávat poplatky zaplacené Aukru.

Na Aukru je možné vkládat pouze nabídky prodeje konkrétního zboží. Návrhy typu "koupím" nebo "vyměním", případně jiné formy inzerce nejsou povoleny.

Umístění webových stránek v popisu aukce je povoleno pod podmínkou, že materiály dostupné na cílových stránkách slouží výhradně k rozšíření informací o prodávaném předmětu. Více informací naleznete zde.

Do nabídek není možné vkládat kontaktní údaje jako je telefonní číslo či emailová adresa. Komunikovat s uživateli můžete přes Moje Aukro - Moje zprávy. Podnikatelé, kteří mají povinnost tyto údaje zveřejňovat, je mohou uvést do sekce Informace od prodejce.

Do popisu a titulku předmětu není povoleno vkládat klíčová slova za účelem manipulování výsledků vyhledávání.

Popis předmětu nesmí porušovat autorská práva (včetně autorských práv ostatních uživatelů Aukra).

Názvy kategorií v Aukru jednoznačně určují jejich obsah. Uživatel je povinen umístit svůj předmět do odpovídající kategorie.

V případě, že nabídka porušuje pravidla obchodování na Aukru, může být odstraněna. Pokud se porušování těchto pravidel opakuje, může být účet Prodejce odstaven.