Back to top

Autorská práva

Popis předmětu nesmí porušovat autorská práva (včetně autorských práv ostatních uživatelů Aukra).

Obrázky a texty ostatních uživatelů je možné použít pouze s jejich souhlasem.

Fotografie, reklamní slogany a jiné texty, které jsou běžně dostupné na internetu, mohou podléhat autorskoprávní a jiné ochraně a prodávající se může jejich zkopírováním dopustit zásahu do práv třetí osoby. Prodávající je povinen při vkládání jakýchkoliv fotografií či textů nebo jejich úprav prováděných v rámci popisu zboží zajistit souhlas osoby, která je autorem, nabyvatelem nebo vlastníkem práv.

Nabídka, která porušuje výše uvedená pravidla, může být odstraněna. Pokud se porušování těchto pravidel opakuje, může být účet Prodejce odstaven.