Back to top

V jakých případech Vás může administrátor Aukra požádat o souhlas se zasláním kopie listiny deklarující změnu osobních údajů?

V konkrétních případech (jako např. porušení pravidel nebo změna jména a příjmení na účtu) může administrátor za účelem ověření identity daného uživatele požádat o souhlas se zasláním kopie listiny deklarující jeho osobní popř. firemní údaje přes zabezpečené rozhraní Aukro, popř. e-mailem.

Zaslání kopie příslušné listiny není povinné a je použito pouze pro potvrzení hodnověrnosti informací zadaných v registračním formuláři. Po ověření údajů bude kopie dokumentu smazána.

Tento způsob ověřování osobních údajů má především vliv na zvýšení bezpečnosti transakcí uzavíraných na Aukru.