Back to top

Sdělení od Aukra

Abychom Vás mohli informovat o novinkách a důležitých změnách, využíváme upozornění formou zpráv přímo ve Vašem uživatelském účtu. Obdržená sdělení můžete sami dále spravovat nebo je ze své schránky smazat v Moje Aukro › Můj účet › Sdělení od Aukra.

V případě nepřečtených sdělení se bude zobrazovat vedle Moje Aukro obrázek obálky s počtem nepřečtených zpráv

 

  1. Důležitá sdělení

Jedná se například o informace týkající se změny obchodních podmínek, apod. Zobrazí se v informačním okně po přihlášení k Aukro účtu. Můžete je rovnou přečíst a zavřít nebo ponechat nepřečtené a vrátit se k němu později. Případně je můžete odstranit.

Pokud bude důležité sdělení označené jako nepřečtené, bude se nadále zobrazovat u ikony obálky vedle Moje Aukro počet nepřečtených zpráv oranžově.

 

  1. Ostatní sdělení

Informace o nových funkcích a další sdělení se projeví zobrazením ikony obálky s počtem nepřečtených sdělení. Jakmile jsou všechny zprávy přečtené, obálka se nezobrazuje. Celou zprávu si zobrazíte kliknutím na název.

Pokud se budete chtít později k nějaké zprávě vrátit a chcete vidět upozornění, můžete i po přečtení zprávu označit jako nepřečtenou jak v detailu zprávy, tak hromadně v Moje Aukro › Můj účet › Sdělení od Aukra.