Back to top

Změna kontaktních údajů, změna majitele účtu

  • v nastavení uživatelského účtu je třeba uvádět reálné a aktuální kontaktní údaje.
  • V adrese není možné použít pouze P.O.Box nebo Poste restante, je třeba zadat kompletní adresu.
  • změna majitele uživatelského účtu není možná. Není proto ani možné předat přihlašovací údaje jiné osobě a umožnit jí obchodování přes Váš uživatelský účet.