Back to top

Co a kdy mohu změnit v mých osobních údajích?

Kontaktní údaje v uživatelském účtu je třeba mít vždy aktuální. Jakmile změníte své bydliště, telefonní číslo, anebo například příjmení, neprodleně prosím aktualizujte své osobní údaje zadané v Moje Aukro > Můj účet > Nastavení > Moje údaje. Předejdete tak komplikacím při dokončení obchodů.

Osobní údaje uvádějte vždy kompletní a reálné. V případě pochybností o správnosti zadaných údajů Vás můžeme vyzvat k prokázání jejich správnosti a pravdivosti, případně můžeme uživatelský účet rovnou zablokovat.

Každý uživatelský účet může mít pouze 1 MAJITELE A JEHO ZMĚNA NENÍ MOŽNÁ. Proto není možné měnit všechny osobní údaje.
 

Soukromý účet Podnikatelský účet

ADRESA: údaje si můžete upravit sami v Moje Aukro, ihned po uložení se aktualizují.

ADRESA: by měla odpovídat adrese sídla nebo provozovny uvedené v Živnostenském rejstříku. Aktuální adresu si upravíte v Moje Aukro, údaje se aktualizují až po ověření z naší strany.
Doručovací adresa: můžete si nastavit libovolnou adresu, a to ve stejné záložce v Moje Aukro, v poli Druhá adresa podnikatele (nepovinné). Tento údaj se aktualizuje ihned.
 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ: je možné měnit pouze ve výjimečných případech, kdy je změna právně nebo administrativně potvrzena (např. změna příjmení z důvodu sňatku). O změnu zažádáte v Moje Aukro, potvrdíme Vám ji až po doložení dokladu/listiny potvrzující změnu osobních údajů. Název společnosti: pouze v případě, kdy dojde k přejmenování společnosti. Není možné převést uživatelský účet na jinou společnost.
Údaje o osobě spravující účet (nepovinné): můžete měnit libovolně. Jedná se osobu, která má na starosti Aukro účet a jeho správu.

LOGIN (uživatelské jméno): lze jej změnit pouze 1x a to jen u těch uživatelů, kterým byl první login při registraci přidělen systémem. Více informací zde.

 

LOGIN (uživatelské jméno): není možné měnit.

HESLO: je možné změnit libovolně v Moje Aukro.

 

HESLO: je možné změnit libovolně v Moje Aukro.
EMAIL: je možné změnit libovolně v Moje Aukro. Emailová adresa ale nesmí být vedená k jinému uživatelskému účtu na Aukru. EMAIL: je možné změnit libovolně v Moje Aukro. Emailová adresa ale nesmí být vedená k jinému uživatelskému účtu na Aukru.

Pokud se vám změnu nedaří zadat, napište nám o tom zde,  rádi vám pomůžeme.