Back to top

Může Aukro odstranit komentář, který jsem dostal?

Systém komentářů je nezávislé hodnocení kupujících a prodejců a komentáře vyjadřují jejich názory. Administrátoři Aukra nemohou objektivně posoudit celý průběh obchodu, související komunikaci mezi prodejcem a kupujícím a snahu obou stran obchodu situaci řešit, proto Aukro v naprosté většině případů do komentářů nezasahuje.

Ke smazání komentáře nebo jeho úpravě přistupujeme v těchto případech:

  • komentář obsahuje vulgarismy*
  • komentář obsahuje kontaktní informace na jinou osobu (včetně jména a příjmení)
  • komentář je vytvořen tak, že ho nelze přečíst
  • komentář obsahuje adresy webových stránek nebo jiné reklamní informace
  • komentář byl udělen omylem jiné osobě nebo k jiné transakci a obsah komentáře jednoznačně potvrzuje omyl
  • byl zvolen nesprávný typ komentáře, např. "Negativní" namísto "Pozitivní" a obsah komentáře jednoznačně potvrzuje omyl
  • kupující se účastnil nabídky nebo více nabídek výhradně s úmyslem udělit prodejci komentář a poškodit ho

* Slova jako "podvodník", "lhář", "zloděj" a podobné, ačkoliv mají negativní význam, nejsou důvodem pro odstranění nebo editování komentáře.

Pokud obdržíte komentář způsobem popsaným výše a chcete, aby Aukro zvážilo jeho smazání nebo úpravu, napište nám.

Rozhodnutí o zrušení nebo úpravě komentáře náleží Aukru. Komentáře odstraňujeme také na základě výroku soudu týkajícího se konkrétního komentáře.