Back to top

Co zjistím z Uživatelské karty?

Na uživatelské kartě zjistíte důležité informace týkající se zejména obchodování i aktivity konkrétního uživatele. Díky těmto informacím si ověříte, jak předchozí kupující/prodejci hodnotili obchodování tohoto uživatele. Také zde můžete zjistit, zda má uživatel aktivovaný účet (ikona zeleného terčíku s písmenem a)

Historicky uvidíte i neutrální komentář nebo komentáře udělené prodejci. Od 25.1.2017 došlo ke zrušení možnosti udělit neutrální komentář.

INFORMACE O UŽIVATELI:

1. Celkové hodnocení a jeho grafické znázornění

Vedle uživatelského jména najdete číslo v závorce (13 bodů dle obrázku výše), které vyjadřuje počet bodů nasbíraných v systému komentářů. Za pozitivní komentář obdrží uživatel 1 bod. Za negativní komentář naopak jeden bod ztrácí a v případě neutrálního ohodnocení se počet bodů nemění.

Vedle čísla je také grafické znázornění.

Můžete zde najít také další symboly znázorňující počet dosažených hodnocení nebo statusů účtu. Více informace najdete zde

​2. Procenta pozitivních komentářů

Jsou znázorněna vlevo grafickým koláčem (příklad výpočtu najdete níže).

Vedle tohoto údaje se nachází celkový počet obdržených pozitivů a celkový počet uživatelů, kteří komentář udělili 21 od 13 uživatelů). Komentáře od stejného uživatele se do celkového počtu hodnocení započítají pouze 1x.

Příklad: Podíl pozitivních komentářů v procentech získáte následovně:

% = počet unikátních obchodních partnerů, kteří Vám udělili pozitivní komentář / (počet unikátních obchodních partnerů, kteří Vám udělili pozitivní komentář + počet unikátních obchodních partnerů, kteří Vám udělili negativní komentář + počet unikátních obchodních partnerů, kteří Vám udělili neutrální komentář)
Např:
21/ (21 + 1 + 0) * 100 = 95,5%

3. Komentáře pozitivní / neutrální / negativní

Zelená, šedá a červená čísla ukazují, kolik komentářů určitého typu bylo uděleno. Doporučujeme sledovat zejména komentáře obdržené v posledních 7 a 30 dnech.

4. Textové komentáře

Zde najdete názory ostatních obchodních partnerů, kteří s uživatelem uzavřeli minimálně jeden obchod, na průběh transakce, kvalitu zboží apod.

  • Záložky:

Pro zjištění toho, jak byl uživatel hodnocen kupujícími, vyberte záložku Od Kupujících.

Po kliknutí na možnost Od Prodávajících, zjistíte, zda je dotyčný spolehlivým kupujícím. 

Po kliknutí na záložku Uděleno uživatelem si můžete přečíst i jak uživatel hodnotí své obchodní partnery

Zajímají Vás pouze pozitivní či naopak jen negativní komentáře? Vyberte si z možností v seznamu vedle volby Typ takový druh hodnocení, který máte v úmyslu pročítat.

  • Číslo nabídky a Partnerův komentář:

U každého komentáře je zobrazeno číslo nabídky, za níž byl udělen. Nabídky, které jsou v systému dostupné, lze po kliknutí na toto číslo prohlížet. Všechny nabídky jsou přesunovány do archivu po dvou měsících a poté je již není možné zobrazit.

Po kliknutí na Zobrazit ve sloupci Partnerův komentář zjistíte, jakým způsobem hodnotí celou záležitost i uživatelův obchodní partner.

5. Hodnocení prodeje

Uživatelská karta obsahuje souhrn hodnocení prodeje od kupujících. Zde je zobrazeno průměrné hodnocení prodeje stejně jako počet kupujících, kteří hodnotili prodejce. Nejvyšší možná známka je 5. Výsledky jsou viditelné pouze v případě, že prodejce obdržel nejméně 10 hodnocení. Toto hodnocení Vám umožní vidět, jak uživatelé hodnotí transakce a vztah prodejce k těmto čtyřem kritériím prodeje. V důsledku toho budete moci najít spolehlivého obchodního partnera, a tak se lépe rozhodnout o nákupu.