Back to top

O jaké doklady mohu být nejčastěji administrátory Zákaznického servisu požádán?

1. Kopie dokladu o provedené platbě (na Aukro účet, prodejci apod.)

Můžete doložit například kopii výpisu z účtu, screenshot záznamu elektronického bankovnictví, kopii složenky nebo jiný doklad prokazující provedenou transakci. Doklad je možné zaslat například ve formátu jpg, png nebo pdf. Upozorňujeme, že zkopírovaný text z internetového bankovnictví nebo oznámení o zadání příkazu k úhradě nemůžeme přijmout jako platné doložení.

2. Kopie podacího lístku

Vyfoťte nebo naskenujte příslušný doklad o odeslání předmětu. Je třeba, aby byly všechny údaje čitelné. Doklad je možné zaslat například ve formátu jpg, png nebo pdf.

3. Fotografie předmětů

Fotografie požadovaných předmětů zašlete nejlépe ve formátu jpg, png či bmp. Velikost přílohy musí být však maximálně 2 MB.

4. Video

Můžete být například vyzváni k zasláni videozáznamu, na kterém budou viditelné vady či bude zřejmá nefunkčnost předmětu. Video je možné zaslat například ve formátu MP4 nebo wmw. I zde platí, že maximální velikost přílohy je 10 MB.

5. Plná moc

O tento doklad vás mohou administrátoři požádat v případě, že jste si založili Podnikatelský účet, který není registrován přímo na majitele společnosti. Je třeba zaslat scan nebo foto plné moci s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu společnosti (jednatele nebo člena představenstva). Na základě tohoto dokumentu bude zřejmé, že jste osobou, která je pověřená k zastupování firmy při obchodování na Aukru. Přílohu je možné zaslat ve formátu jpg, png nebo pdf.

6. Kopie Občanského průkazu

O doložení tohoto dokladu Vás může administrátor požádat z bezpečnostních důvodů, a to při ověřování totožnosti majitele účtu. Konkrétně jde např. o situace při žádosti o změnu osobních údajů, u změny bankovního účtu v nastavení PayU účtu, atd.

7. Kopie jiného relevantního dokladu s adresou, kterou máte uvedenu v nastavení

O tento doklad vás můžeme požádat v případě, že adresa v nastavení účtu nesouhlasí s údaji na občanském průkazu, který jste nám zaslali. Doložit můžete například fakturu za telefon, vodu, elektřinu, plyn, SIPO nebo jiný doklad.

8. Oddací list nebo rozsudek o rozvodu

O tento doklad vás můžeme požádat v případě změny příjmení. Na základě daného dokumentu budeme moci změnu Vašeho příjmení ověřit. Je třeba zaslat scan nebo foto příslušného potvrzení ve formátu jpg, png či pdf.

9. Kopie emailu v eml nebo msg formátu

Zde je postup pro vytvoření kopie emailu v eml formátu u jednotlivých poskytovatelů:

Microsoft Outlook: V příchozí poště označte kliknutím zprávu, kterou chcete uložit. Poté v menu zvolte Soubor - Uložit jako. V zobrazeném okně změňte Typ souboru na Formát zprávy aplikace Outlook (.msg) Po potvrzení tlačítkem OK se provede uložení do souboru msg.

Mozilla Thunderbierd: Klikněte na zprávu pravým tlačítkem myši a následně zvolte možnost Uložit jako. Po potvrzení tlačítkem Uložit dojde k vytvoření kopie ve formátu eml.

Seznam.cz: Otevřete si příslušnou zprávu. Dole pod zprávou, vedle tlačítka Vytisknout zprávu klikněte na Další a zvolte možnost Uložit celou zprávu. Poté se automaticky zobrazí okno pro uložení zprávy ve formátu eml. Po potvrzení tlačítkem Ok, se provede uložení. Následně najeďte na zprávu, zmáčkněte klávesu F2 a umažte koncovku .eml. Daný soubor pak stačí odeslat jako přílohu.

Centrum.cz: Otevřete si příslušnou zprávu. Na pravé straně horního menu se nachází volba Další akce. Po rozkliknutí zvolte možnost Uložit. Poté se automaticky zobrazí okno pro uložení zprávy ve formátu eml. Po potvrzení tlačítkem Ok, bude provedeno uložení emailu do souboru eml.

Gmail.com: Po přihlášení do emailové schránky otevřete zprávu a na pravé straně horního menu rozklikněte vedle možnosti Odpovědět symbol modrého trojúhelníku. Poté zvolte možnost Zobrazit originál. Následně celý zobrazený text zkopírujte do odpovědi na zprávu od administrátora.

10. Jak vytvořím screenshot?

Pro vytvoření screenshotu je potřeba mít požadovanou informaci viditelnou na obrazovce (např. provedenou platbu v internetovém bankovnictví, emailovou komunikaci s obchodním partnerem, technický problém a podobně) a zmáčknout klávesu Print Screen (na klávesnici vpravo nahoře). Tím vytvoříte kopii obrazovky v aktuálním stavu, kterou pak pomocí kláves Ctrl + V vložíte ve Word dokumentu nebo programu Malování. Soubor pak uložte ve svém počítači a následně připojte jako přílohu k odpovědi na zprávu od administrátora.

Upozornění: Veškeré zasílané přílohy mohou být maximální velikosti 2 MB.

Dokumenty zasílejte nejlépe ve formátu jpg, png či bmp.

Informace o tom, jak zpracováváme a chráníme osobní data najdete v této části nápovědy.