Back to top

Kontaktní formulář

Kontaktovat nás můžete také elektronicky, prostřednictvím našeho Kontaktního formuláře. Zvolíte téma, kterého se Váš dotaz týká, přihlásíte se, v dalším kroku popíšete dotaz a odešlete.

  • Kontaktní formulář najdete na každé stránce Aukra, v dolní liště, pod odkazem Kontakt.
  • Ke své zprávě můžete připojit až 3 přílohy, podporované jsou tyto formáty *.doc, *docx, *.pdf, *.7z , *.msg, *.ods, *.odt, *.rar, *.xls, *.xlsx, *.zip, *.jpg, *.jpeg, *.png. Maximální velikost každého přiloženého souboru může být 2 MB.