Back to top

Automatické posouvání nabídek

V případě velkého množství nabídek končících v jeden okamžik, budou posunuty začátky (a tedy i konce) takových aukcí nahodile do časové blízkosti.

 

Jde o opatření, které umožní, aby se aukcí mohlo účastnit větší množství zájemců - kupující si díky tomu budou moci pohlídat konce všech aukcí, o které mají zájem.