Back to top

Jaké HTML elementy mohu použít v popisu předmětu?

Většina HTML elementů je povolena; podrobný seznam najdete níže. Pokud se rozhodnete použít jiné tagy,
odlišné od těch v seznamu, potom mohou být tyto tagy automaticky smazány.
 

HTML elementy povolené v Aukru:
 
 • A
 • ABBR
 • ACRONYM
 • ADDRESS
 • AREA
 • B
 • BASE
 • BASEFONT
 • BDO
 • BIG
 • BLOCKQUOTE
 • BODY
 • BR
 • BUTTON
 • CAPTION
 • CENTER
 • CITE
 • CODE
 • COL
 • COLGROUP
 • DD
 • DEL
 • DFN
 • DIR
 • DIV
 • DL
 • DT
 • EM
 • FONT
 • FORM
 
 • H1
 • H2
 • H3
 • H4
 • H5
 • H6
 • HEAD
 • HR
 • HTML
 • I
 • IMG
 • INPUT
 • INS
 • ISINDEX
 • KBD
 • LABEL
 • LEGEND
 • LI
 • MAP
 • MENU
 • META
 • NOFRAMES
 • NOSCRIPT
 • OL
 • OPTGROUP
 • OPTION
 • P
 • PARAM
 • PRE
 • Q
 • S
 
 • SELECT
 • SMALL
 • SPAN
 • STRIKE
 • STRONG
 • SUB
 • SUP
 • TABLE
 • TBODY
 • TD
 • TEXTAREA
 • TFOOT
 • TH
 • THEAD
 • TITLE
 • TR
 • TT
 • U
 • UL
 • VAR