Back to top

Fotografie v nabídce

K popisu zboží doporučujeme vkládat dostatečný počet kvalitních a vypovídajících fotografií. Podstatně tím zvýšíte šanci na jeho prodej. U použitého zboží je důležité přidat také reálnou fotografii.

1. Výběr/vytvoření fotografie

Pokud prodáváte nové zboží, můžete kvalitní fotografii nabízeného předmětu najít na internetových stránkách jeho výrobce či svého dodavatele. Je to především fotografie, co prodává Vaše zboží. Lepšími a kvalitnějšími fotografiemi zvýšíte úspěšnost prodeje.

U použitého zboží je třeba vložit i jeho reálnou fotografii. Doporučujeme dbát především na to, aby:

  • na fotografii bylo dobře vidět, v jakém je předmět stavu
  • při fotografování použijte vhodné pozadí, pokud možno jednobarevné, např. bílé, či kontrastní s barvou předmětu

  • pokud se vám nedaří dělat ostré záběry (fotografie jsou rozmazané), použijte stativ, nebo podložku pod fotoaparát – díky ní budete mít pevnější ruku
  • každé poškození by mělo být dobře vidět – předejde tak zbytečným sporům
2. Povolení autora/majitele fotografie

Pokud použijete fotografie pořízené někým jiným (to platí i pro fotografie umístěné v nabídkách a aukčních nabídkách jiných uživatelů), nezapomeňte požádat autora/majitele autorských práv o povolení, zda můžete jeho fotografii použít.

 
3. Další informace

Můžete přidat až 8 fotografií ve formátu .jpg  nebo .png

Fotografie musí být menší než 3 MB. Větší fotografie se do prodejního formuláře nenačtou.

Nahrané fotografie můžou být systémem automaticky upravené pro zajištění optimálního zobrazení v prodejním formuláři. Fotografie v nabídce tedy nemusí mít úplně stejné rozměry jako originál, který jste do nabídky nahrávali.