Back to top

Automatické znovuvystavení nabídky

Automatické vystavení nabídky je služba, která po skončení nabídky automaticky znovu vystaví zcela totožnou nabídku jako byla právě skončená nabídka.

Pokud se za vystavení nabídky účtoval poplatek, bude znovu naúčtovaný při každém automatickém vystavení nabídky.

AKTIVACE SLUŽBY

1. při vystavení nové nabídky v prodejním formuláři. Postup je uveden zde , v bodu 2. údaje o nabídce - Automatické vystavování

2. dodatečně u běžících nabídek - v Moje aukro - Můj prodej - Prodávám. V přehledu nabídek označíte zvolené nabídky a kliknete na tlačítko Automatické prodloužení

Objeví se Vám nová stránka, kde si zvolíte možnost:

nabídka se bude opakovat do doby, než se zboží prodá (případně než ji sami předčasně ukončíte)

po vyprodání automaticky prodloužit s původním počtem položek, resp. zahájit novou aukci: nabídka se bude opakovaně vystavovat až do doby, než ji sami ukončíte. U nabídek typu Kup teď s více kusy bude v nově vystavených nabídkách vždy původní počet kusů (stejný jako v první vystavené nabídce)

Nabídky s aktivním automatickým vystavováním jsou v Moje aukro > Můj prodej > Kup teď! a aukce: Prodávám označeny malou ikonou písmene A. Můžete tedy jednoduše poznat, které nabídky se vám budou obnovovat a případně také službu hromadně zrušit.

ZRUŠENÍ SLUŽBY

Pro zrušení automatického vystavování postupujete stejně jako při aktivaci služby, jenom zvolíte variantu Po skončení nabídku již neprodlužovat (viz obrázek výše). Vystavené nabídky doběhnou do konce a znovu už se nevystaví.

Během několika minut by se u nabídek neměla zobrazovat ikona písmene A - tím si můžete ověřit, že jste službu v pořádku zrušili.