Back to top

Kdy a jak mohu zrušit maximální příhoz kupujícího, případně celou nabídku?

Zrušit maximální příhoz kupujícího v běžící nabídce můžete z následujících důvodů:

 • dojde ke zničení nebo poškození nabízeného zboží (živelná událost, cizí zavinění, krádež);
 • kupující Vás požádal o zrušení jeho nabídky (příhozu);
 • nemůžete ověřit identitu Kupujícího (např. neplatné tel. číslo);
 • kupující má mnoho negativních komentářů nebo Kupující není z jiného vážného důvodu důvěryhodný.

Příklady, které porušují Obchodní podmínky a z toho důvodu jsou zakázány:

 • předmět byl již prodán;
 • nízká částka draženého zboží;
 • osobní důvody;
 • předmět si ponechám.

Pokud se setkáte se zrušením uvedeném ve druhém odstavci, oznamte nám tuto skutečnost přes Kontaktní formulář.

Zrušené maximální příhozy jsou viditelné v záložce Historie přihazování v nabídce.  Při zrušení maximálního příhozu je vždy nutné uvést důvod zrušení.

JAK POSTUPOVAT?

A) Zrušení maximálního příhozu:

 • ve složce  Prodávám si najděte nabídku a klikněte na odkaz Upravit/Ukončit pod volbou Více;

 • vyberte kupujícího, jehož maximální příhoz chcete zrušit, napište důvod rušení maximálního příhozu a klikněte na Zrušit příhoz.

B) Předčasné ukončení celé nabídky:

 • ve složce  Prodávám najdete požadovanou nabídku a kliknete na odkaz Upravit/Ukončit pod volbou Více (viz. obrázek výše);
 • vyberete vhodnou variantu:
 1. varianta Nezrušit přihoz = všechny maximální příhozy zůstanou zaznamenané a výhercem se stane kupující, který je nyní nejvýše přihazující a zboží získá za aktuální cenu v nabídce
 2. varianta Zrušit přihoz = všechny maximální příhozy v nabídce budou zrušené = celý prodej se zruší. Tento krok můžete provést pouze v případech popsaných výše, proto je vždy nutné uvést důvody zrušení maximálních přihozů.
 • nabídku ukončíte kliknutím na Ukončit.